Celuloza

Isofloc F to celulozowy materiał izolacyjny wytwarzany w Niemczech przez firmę Dammstatt W.E.R.F. Powstaje on z papieru gazetowego pochodzącego z recyklingu. Papier jest odpowiednio sortowany, rozdzierany i rozdrabniany do stanu przypominającego płatki. Proces produkcji w minimalnym stopniu obciąża środowisko ograniczając do minimum zużycie energii oraz wody.

bilans Celuloza sama w sobie jest materiałem łatwopalnym i stanowi przyjazne środowisko dla rozwoju grzybów. Dopiero odpowiednia jej obróbka czyni z celulozy doskonały materiał izolacyjny, odporny na rozprzestrzenianie się ognia oraz rozwój grzybów i pleśni. Tak przygotowany materiał izolacyjny jest przyjazny dla środowiska naturalnego i biodegradowalny o czym świadczy chociażby możliwość jego kompostowania. Odpowiednie opracowanie celulozy dostosowuje ją do naszych potrzeb i czyni z niej idealny materiał izolacyjny, który z powodzeniem wykorzystywany jest w Europie od ponad 30 lat.

Specyfikacja techniczna:

ParametryWartośćUwagi/Normy
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD isofloc F z borem 0,037 W/(m·K) DIN-EN ISO 10456
Klasa reakcji na ogień PN-EN 13501-1
isofloc F z borem
isofloc F bez boru

B-s2, d0 przy 25-65kg/m³
C-s2, d0 przy 25-65kg/m³

Odporność biologiczna Brak rozwoju grzybów, pleśni i insektów DIN-IEC 68-2
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ 1 - 2
Oporność właściwa przepływu powietrza r ≥ 6 kPa·s/m² DIN-EN 29053
Ciepło właściwe c 2,15 kJ/(kg·K)
Przepuszczalność gazów 4 m³/(m²·h) przy 50 Pa
Wilgotność normalna ok. 7%
Nasiąkliwość 12% DIN 52620
Gęstość objętościowa * 25-65 kg/m³
40-65 kg/m³
30-65 kg/m³
Nadmuchiwanie
Wdmuchiwanie
Natryskiwanie
Surowiec Papier gazetowy i 10% addytywów chemicznych
Pakowanie Worki z PE; waga 11,5 kg,
* Gęstość objętościowa - gęstość instalowania izolacji zależy od warunków budowlanych. Producent zaleci odpowiednią gęstość uniemożliwiającą osiadanie izolacji.

Call Now Button